אנחנו יהודים וישראלים כמו כל היהודים והישראלים האחרים: משלמים מיסים עד מעל הראש, משרתים בצה"ל בכל מיני יחידות, בני כל מיני עדות ויוצאי כל מיני ארצות, החיים בערים, עיירות ויישובים שונים בארץ-ישראל.יש בינינו צעירים ומבוגרים, נחמדים ופחות נחמדים, בקיצור לפחות כמה מאיתנו בוודאי דומים לך, קורא שורות אלה. כפי שראוי ליהודים, אנו מאמינים באלוהים ורואים בו את עיקר העיקרים של העולם הזה ולכן גם של חיינו. ​ כל מה שטוב ויפה ונחמד בא ממנו ונועד לתפארתו – גם אנחנו, גם ישראל כולו. "לחיות לתפארתו" זאת אומרת לחיות לפי רצונו , הנגלה לנו בכתבי הקודש.דבר נוסף שמאפיין אותנו הוא שאנחנו מאמינים בתנ"ך ובברית החדשה. אין אנו חושבים שאדם כלשהו צריך להיות תלוי באדם אחר כדי לדעת את רצון אלוהים, אפילו לא ברב גדול או באפיפיור. כל אחד יכול לקרוא את כתבי הקודש, ללמוד, להבין ולדעת בעצמו – ואם קרא והבין, על כל אדם לחיות בנאמנות לפי מה שהבין: בחיי הפרט, במשפחה, בחברה, במדינה ובעולם.

זהו עיקר שליחותו של היהודי וזו המשמעות של התואר "אור לגויים". לפי הבנתנו את כתבי הקודש, העולם היום איננו מה שהיה בהתחלה: בני אדם לא כל כך רוצים להבין מה שאלוהים רוצה ובוודאי שאינם רוצים לעשות כרצונו. החטא פלש לעולם וקילקל אותו. בין הדברים שהתקלקלו כלול גם האדם. כעת יש בו יצר רע, רצון לעשות בניגוד לרצון אלוהים. לכן אלוהים יצר לעצמו עם, כדי להסביר את הדברים האלה לעולם ולהביא את כולם לדעת איך לשנות מצב זה כדי שנהיה מה שבעצם נועדנו להיות ושהעולם הזה יהיה מקום טוב יותר לחיות בו. התורה, הנביאים והכתובים מלמדים מה זאת קדושה, מה זה להיות עם אלוהים ועד כמה שאנחנו לא קדושים. הם גם מצביעים על הפיתרון לבעיה זו: חסד אלוהים שמרחם, מתקן את הקלקול, מנקה את הליכלוך ובורא אותנו מחדש בצלמו. כך, למשל, אמר ירמיהו "וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה"… נתתי את תורתי בקרבם, והייתי להם לאלוהים והם יהיו לי לעם, כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד" (ירמיהו ל"א).

אותו ספר שנקרא "הברית החדשה" אינו אלא תאור של אותה הברית שירמיהו מדבר עליה. זוהי ברית שנועדה בראש ובראשונה לישראל ורק אחר כך לגויים, והיא קשורה בבואו של המשיח.משום שישראל כעם בעצם נכשל – לפי התנ"ך – למלא את קריאתו להיות לעולם אור ואמת, אלוהים הבטיח לשלוח מישהו להושיע את העולם ולשנות את ישראל כך שיוכל למלא את יעודו.בעצם הוא אמר שיבוא בעצמו בדמות אותו שליח מובטח. כל מיני הבטחות ורמזים ותאורים ניתנו כדי שאפשר לזהות משיח זה. ישוע בן דוד מילא וממלא את כל פרטי התאורים וההבטחות. הוא משיח ישראל, המושיע שהובטח והמביא לעולם ולישראל את הברית החדשה. מי שנכנס בברית זו – וכל מי שיפנה מחטאיו לאלוהים בכנות ויבקש את סליחת החטאים – יהיה שותף לברית זו ויזכה לברכות שהיא מבטיחה ושכבר הזכרנו: תקון הקלקול, רחמים, ניקוי הלכלוך, לב חדש. מי שדוחה את חסד אלוהים, דוחה את הדרך היחידה שיוכל להיוושע מכעסו.

ההוכחה המעשית שאדם זכה לברכות האלה היא בחייו: אדם שאלוהים פעל בו חי מאותו רגע אחרת. הוא משתדל להיות ישר, צנוע, טוב לב וירא אלוהים. הוא מחפש את חברתם של אלה שרוצים להיות כמוהו ולכן הוא יתקשר לאחת הקהילות המשיחיות בישראל. אמנם – לא נעים להגיד – הוא לא יהיה מושלם, אבל מאוד ירצה להיות כזה ולכן ישתדל להעזר בחסד אלוהים כדי להשתפר. ובכן, כעת אתה יודע מי אנחנו. אם תרצה לדעת יותר, נשמח לענות.

לכל שאלה או הערה אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר.

* יצירת קשר מיועדת למי שמלאו לו 18 שנים.